Maximaal drie shishalounges in Zaanstad

Maximaal drie shishalounges in Zaanstad - Foto: Google Street View

ZAANSTAD – Burgemeester Jan Hamming heeft het beleid voor shishalounges voor de gemeente Zaanstad vastgesteld. Ook is er een aanvraag- en selectieprocedure voor de verdeling van shishaloungevergunningen vastgesteld. Met het shishaloungebeleid legt de burgemeester vast onder welke voorwaarden het roken van waterpijpen in de horeca kan worden toegestaan en welke specifieke voorschriften hierbij gelden. Met de aanvraag- en selectieprocedure wordt bepaald op welke wijze de shishaloungevergunningen worden verdeeld.

Het beleid is vastgesteld omdat aan het roken van waterpijpen verschillende risico’s en overlastaspecten kleven. Omdat er landelijk geen specifieke regels gelden voor shishalounges is lokaal beleid met specifieke voorschriften voor shishalounges opgesteld. Tevens wordt in het beleid het aantal shishalounges binnen de gemeente Zaanstad beperkt tot maximaal drie.

Gelijke kansen
Met het invoeren van een maximumstelsel is de shishaloungevergunning een schaarse vergunning geworden. Voor deze vergunningen geldt dat alle potentiële gegadigden gelijke kansen moeten krijgen om in aanmerking te komen voor een vergunning. Het is daarom niet toegestaan deze vergunning voor onbepaalde tijd af te geven, zoals bij reguliere horeca-exploitatievergunningen wel het geval is. Daarom is gekozen voor een looptijd van vijf jaar. Daarmee biedt de gemeente de vereiste mededingingsruimte. De huidige exploitanten van shishalounges wordt een overgangstermijn geboden.

Achtergrond
Het roken van waterpijpen wordt steeds populairder in Nederland. Ook in Zaanstad zijn er diverse shishalounges. Bij shishalounges spelen verschillende risico’s en overlastaspecten een rol, zoals brandgevaar, overlast voor de omgeving en gezondheidsrisico’s voor omwonenden en de rokers van de waterpijpen zelf. Daarnaast is er landelijk gezien een samenloop waargenomen tussen de exploitatie van shishalounges en verschillende (openbare orde) incidenten, zoals illegaal gokken, vernieling en de aanwezigheid en het gebruik van (soft)drugs. Tijdens controles is gebleken dat dergelijke overtredingen ook in Zaanstad plaatsvinden. Zo zijn er overtredingen van de APV, de Wet op de kansspelen, de Wet arbeid vreemdelingen, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet op de accijns en de Opiumwet geconstateerd.

Bron: Gemeente Zaanstad

Stuur een WhatsApp naar DitisdeZaanstreek.nl
Voeg ‘DitisdeZaanstreek.nl’ toe als contact in uw telefoon en app nieuws, tips en foto’s naar 06 30 550 075!

Vorig artikel€ 1.171.800,- subsidie voor onderwijsproject Fieldlab Robotica
Volgend artikelDit weekend: PleinFestijn op het Marktplein