Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
Galabetslotsitesi
Galabetsondomain
vipparksitesigiris
vipparkcasinositesi
vipparkresmi
vipparkresmisite
vipparkgirhemen
Betjolly
donderdag, juli 25, 2024
Home Zaanstad Route naar een coffeeshop in Zaanstad Noord

Route naar een coffeeshop in Zaanstad Noord

ZAANSTAD – De gemeente gaat onderzoeken waar in Zaanstad Noord een coffeeshop kan komen. Sinds 1999 geldt er in Zaanstad een maximumstelsel van drie coffeeshops. Deze drie coffeeshops mogen zich op dit moment binnen de gemeente Zaanstad alleen in Zaandam vestigen. Op dit moment zijn er twee coffeeshops in Zaandam vergund en is er één vergunning voor een coffeeshop beschikbaar. Begin dit jaar heeft een meerderheid van de raad laten weten een coffeeshop in Zaanstad Noord te willen. Het college gaat aan de slag met de uitvoering en heeft hierover een brief naar de gemeenteraad verstuurd. Stappen die gezet zullen worden zijn onder andere het uitvoeren van een inwonersonderzoek, het wijzigen van het huidige coffeeshopbeleid zodat een coffeeshop in Noord mogelijk wordt en het organiseren van een vergunningprocedure.

Onderzoek onder inwoners

De komende periode wordt er onderzoek gedaan onder inwoners uit Zaanstad Noord. Het onderzoek bestaat uit de bevraging van het Zaanpanel, een online enquête en een schriftelijk enquête via een aanvullende kleine steekproef. De verwachting is dat de raad na het komende zomerreces over de uitkomsten van het inwonersonderzoek wordt geïnformeerd.

Informeren raad en wijzigen coffeeshopbeleid

Om een vergunning te kunnen verlenen aan een coffeeshop in Zaanstad Noord zal allereerst het huidige coffeeshopbeleid moeten worden aangepast. In het huidige beleid staat namelijk dat er alleen vergunningen in Zaandam uitgegeven mogen worden. Afhankelijk van de resultaten van het inwonersonderzoek en het eerder uitgevoerde bestemmingsplanonderzoek is er de mogelijkheid om specifiek één of meerdere gebieden binnen Zaanstad Noord in het beleid op te nemen. Hiervoor wordt, tegelijkertijd met de resultaten van het inwonersonderzoek, een voorstel ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Vergunningenprocedure

Nadat het gewijzigde coffeeshopbeleid in werking is getreden, kan de vergunningenprocedure voor de beschikbare horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop worden opgestart. De verwachting is dat dit vanaf oktober 2021 zal plaatsvinden.
Aangezien Zaanstad deelneemt aan het experiment gesloten coffeeshopketen (ook wel de wietpilot genoemd) is een belangrijk aandachtspunt hierbij  dat het wenselijk is om voor de start van het experiment gesloten coffeeshopketen de vergunningen voor alle drie de coffeeshops verleend te hebben.

Stuur een WhatsApp
Voeg ‘DitisdeZaanstreek.nl’ toe als contact en app nieuws, tips en foto’s naar 06 30 550 075!
RELATED ARTICLES

Noorderlicht boven Saendelft

ASSENDELFT - Op diverse plekken in Nederland is het noorderlicht waargenomen. Veel mensen, waaronder Dit is de Zaanstreek fotograaf Pascal Fielmich, gingen er op...

Luchtfoto: Nieuwbouw Kreekrijk Assendelft

ASSENDELFT - In het noordwesten van Assendelft wordt het nieuwbouwproject Kreekrijk ontwikkeld. Een nieuwbouwwijk die direct aansluit bij en verweven is met het omliggende...

Luchtfoto: Wonen in de Honigfabriek

KOOG AAN DE ZAAN - De voormalige Honigfabriek aan het Zuideinde is grotendeels gesloopt en maakt plaats voor appartementen. De gevel aan de Zaankant...

Most Popular

Noorderlicht boven Saendelft

ASSENDELFT - Op diverse plekken in Nederland is het noorderlicht waargenomen. Veel mensen, waaronder Dit is de Zaanstreek fotograaf Pascal Fielmich, gingen er op...

Luchtfoto: Nieuwbouw Kreekrijk Assendelft

ASSENDELFT - In het noordwesten van Assendelft wordt het nieuwbouwproject Kreekrijk ontwikkeld. Een nieuwbouwwijk die direct aansluit bij en verweven is met het omliggende...

Luchtfoto: Wonen in de Honigfabriek

KOOG AAN DE ZAAN - De voormalige Honigfabriek aan het Zuideinde is grotendeels gesloopt en maakt plaats voor appartementen. De gevel aan de Zaankant...

Luchtfoto: H. Maria Magdalena (Kalverkerk) ’t Kalf

ZAANDAM - De H. Maria Magdalenakerk, bijnaam "Kalverkerk", is een rooms-katholieke kerk in neogotische stijl. Het is een van de oudste kerken van de...

Recent Comments