maandag, juni 17, 2024
Home Zaanstad Assendelft Geen kliko's in de wijk Saendelft

Geen kliko’s in de wijk Saendelft

ASSENDELFT – Bewoners van Saendelft kunnen hun afval gaan scheiden in bestaande bovengrondse en ondergrondse containers in de wijk, waarbij dat voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gebeurt bij wijze van proef. Dat is het voorstel dat het college doet aan de gemeenteraad naar aanleiding van een participatietraject met bewoners uit de wijk, vertegenwoordigd in de actiegroep ‘Afvalscheiden JA, kliko’s NEE’. Hiermee voert het college een motie van de raad uit en komt het voor een groot deel tegemoet aan de wensen van inwoners van Saendelft en blijven de kaders van het grondstoffenplan grotendeels in stand. Wel is de verwachting dat de milieuresultaten om meer afval te scheiden achter blijven. Ook brengt de proef voor GFT extra kosten met zich mee (€85.000) die door alle huishoudens in Zaanstad betaald worden via de afvalstoffenheffing.

Concreet komt het voorstel neer op inzameling van restafval en papier in een deel van de bestaande ondergrondse containers in de wijk. Plastic, blik en drinkverpakkingen (PMD) wordt ingezameld door middel van bestaande bovengrondse containers bij winkelcentrum De Saen. Daarnaast wordt, conform de wens van de actiegroep, een proef met ondergrondse GFT inzameling gehouden. Daarnaast is het gebruik van afvalbakken aan huis op vrijwillige basis onderdeel van het voorstel. Dit betekent dat bewoners die dat willen een afvalbak voor PMD, papier en GFT gratis kunnen aanvragen.

Alternatief plan
De afgelopen maanden heeft gemeente Zaanstad samen met de actiegroep mogelijkheden bekeken voor een afvalinzamelingssysteem voor Saendelft. Vorig jaar ontstond, na bekendmaking van de plannen voor een nieuw systeem, commotie in de wijk. Inwoners van Saendelft zijn tegen de komst van kliko’s en hebben ruim 5.000 handtekeningen opgehaald in de wijk tegen de komst. Zij stellen dat ze de afvalbak aan huis vanwege ruimtegebrek niet kwijt kunnen en zijn bang voor stankoverlast. In goede samenwerking is een alternatief plan ontwikkeld dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Ondergrondse PMD-containers duur
Met het voorstel komt het college voor een belangrijk deel tegemoet aan de wensen van de actiegroep ‘Afvalscheiden JA, Kliko’s Nee’. Aan de wens PMD via ondergrondse perscontainers in de wijk te scheiden, kan de gemeente niet voldoen. De reden om hier niet in mee te gaan, zijn de hoge structurele kosten die de plaatsing en het jaarlijkse beheer en onderhoud met zich mee brengt. Inwoners blijven gebruik maken van de bestaande inzamelvoorzieningen.

Het voorstel wordt naar verwachting eind mei behandeld door de gemeenteraad. Na het besluit duurt het nog een aantal maanden voordat de nieuwe manier in Saendelft is ingevoerd. Zodra bekend is wanneer het ingevoerd kan worden in Saendelft, worden bewoners daarover geïnformeerd.

Afval is belangrijke grondstof voor nieuwe producten
“Wij zijn blij dat we een compromis hebben gevonden dat voor een groot deel tegemoet komt aan de wensen van de bewoners en dat tegelijkertijd de grootste kans geeft om tot goede scheiding van afval te komen”, zegt wethouder duurzaamheid en circulaire economie Sanna Munnikendam. “Tegelijkertijd vinden wij dat we het alternatief ook moeten uit kunnen leggen aan de rest van onze inwoners. Zij dragen immers ook de kosten voor de aanpassingen in Saendelft. Daarom stellen wij voor om geen ondergrondse containers voor PMD in de wijk te plaatsen. Dit brengt zoveel extra kosten met zich mee dat we dit niet kunnen verantwoorden naar de rest van Zaanstad. Het verbranden van restafval wordt alleen maar duurder, bovendien zit in ons afval veel grondstoffen die we goed opnieuw kunnen gebruiken. Alleen al daarom is het goed dat de actiegroep en de bewoners van Saendelft afvalscheiding op de eerste plek zetten”.

Goede basis
Namens de actiegroep laat Alex van Dam weten: “De wijk Saendelft is een bijzondere nieuwbouwwijk binnen de gemeente Zaanstad. Eensgezind zijn de bewoners in het protest tegen de komst van zogenoemde Kliko’s. Met het compromis dat gezamenlijk ontwikkeld is hebben de verenigde bewoners en de gemeente een goede basis gelegd voor verdere ontwikkeling van de wijk op het gebied van de afval- en grondstofstromen binnen de nieuwe circulaire economie.”

Proef voor ondergronds GFT
Over de proef met ondergrondse inzameling van GFT zijn duidelijke afspraken gemaakt met de actiegroep. De proef, die zes maanden gaat duren, is geslaagd als de ingezamelde GFT vrachten niet zo vervuild zijn dat HVC meer dan 2 maal de partij afkeurt óf de hoeveelheid GFT in de ondergrondse containers niet lager is dan 25% van de gebruikelijke inzameling van GFT in afvalbakken aan huis (de zogenaamde minicontainers genoemd). Als niet aan deze criteria wordt voldaan, gaan de gemeente en de actiegroep opnieuw met elkaar om tafel. De proef kost eenmalig € 85.000. Dit wordt ten laste gebracht van de afvalstoffenheffing van alle inwoners van Zaanstad.

Flinke kostenverhoging verbranding restafval door Rijksbelasting
In 2017 heeft de gemeenteraad het nieuwe grondstoffenplan vastgesteld, en daarmee ook een nieuwe manier van afvalinzameling in de gemeente. Het komend jaar wordt het nieuwe afvalsysteem wijk voor wijk ingevoerd. In Krommenie, Rooswijk, Westerkoog en Westerwatering zamelen inwoners al op de nieuwe manier afval in.

Met het grondstoffenplan wordt afval zoveel mogelijk aan huis gescheiden ingezameld. Hierdoor kan afval zo veel mogelijk als nieuwe grondstof gebruikt worden, hoeft er minder restafval verbrand te worden en houden we daarmee de toename van de afvalstoffenheffing beheersbaar. Het belang hiervan is nog groter geworden aangezien de Rijksbelasting op het verbranden van restafval verder wordt verhoogd. Voor onze gemeente betekent dit circa € 800.000 aan extra kosten per jaar vanaf 2019. Deze ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de Afvalstoffenheffing worden later dit jaar in het Voorjaarsnota en de Begroting verder voor de raad uitgewerkt.

Bron: Gemeente Zaanstad

Stuur een WhatsApp naar DitisdeZaanstreek.nl
Voeg ‘DitisdeZaanstreek.nl’ toe als contact in uw telefoon en app nieuws, tips en foto’s naar 06 30 550 075!

RELATED ARTICLES

Noorderlicht boven Saendelft

ASSENDELFT - Op diverse plekken in Nederland is het noorderlicht waargenomen. Veel mensen, waaronder Dit is de Zaanstreek fotograaf Pascal Fielmich, gingen er op...

Luchtfoto: Nieuwbouw Kreekrijk Assendelft

ASSENDELFT - In het noordwesten van Assendelft wordt het nieuwbouwproject Kreekrijk ontwikkeld. Een nieuwbouwwijk die direct aansluit bij en verweven is met het omliggende...

Luchtfoto: Wonen in de Honigfabriek

KOOG AAN DE ZAAN - De voormalige Honigfabriek aan het Zuideinde is grotendeels gesloopt en maakt plaats voor appartementen. De gevel aan de Zaankant...

Most Popular

Noorderlicht boven Saendelft

ASSENDELFT - Op diverse plekken in Nederland is het noorderlicht waargenomen. Veel mensen, waaronder Dit is de Zaanstreek fotograaf Pascal Fielmich, gingen er op...

Luchtfoto: Nieuwbouw Kreekrijk Assendelft

ASSENDELFT - In het noordwesten van Assendelft wordt het nieuwbouwproject Kreekrijk ontwikkeld. Een nieuwbouwwijk die direct aansluit bij en verweven is met het omliggende...

Luchtfoto: Wonen in de Honigfabriek

KOOG AAN DE ZAAN - De voormalige Honigfabriek aan het Zuideinde is grotendeels gesloopt en maakt plaats voor appartementen. De gevel aan de Zaankant...

Luchtfoto: H. Maria Magdalena (Kalverkerk) ’t Kalf

ZAANDAM - De H. Maria Magdalenakerk, bijnaam "Kalverkerk", is een rooms-katholieke kerk in neogotische stijl. Het is een van de oudste kerken van de...

Recent Comments