Home Agenda Wijkoverleg in Het Wapen van Assendelft

Wijkoverleg in Het Wapen van Assendelft

0
Wijkoverleg in Het Wapen van Assendelft
Foto: Pascal Fielmich

ASSENDELFT – Woensdag 15 januari 2020 vanaf 20:00 uur houdt het Wijkoverleg Assendelft een Openbare Vergadering in Het Wapen van Assendelft.

Agenda

 1. Opening en Mededelingen
 2. Begroting Zaanstad
  Wijkwethouder Gerard Slegers geeft een toelichting op de begroting van Zaanstad,
  met name op de onderdelen die betrekking hebben op Assendelft.
 3. Energie-neutrale woningen
  Woningbouwvereniging Parteon heeft 3 woningen in het centrum van Assendelft “van het gas af” gehaald en komt vertellen wat er is gedaan en hoe het nu werkt.
 4. Wat is Het Lint en wat is de bedoeling hiervan?
  Sinds 2 ½ jaar verschijnt het gratis magazine Het Lint in Assendelft.
  De redactie komt vertellen wie ze zijn en wat de bedoeling is van dit magazine.
 5. Kent u SOS – Saense Onderwonenden Schiphol?
  Winnie de Wit vertelt u er meer over.
 6. Nauerna: wat speelt daar allemaal?
  Toelichting door Hans Lalk van Belangenvereniging Nauerna.
 7. Andere ontwikkelingen in Assendelft
  – terugkoppeling uit de vorige vergadering
  – de wijkmanager vertelt in het kort wat er nog meer speelt in onze wijk
 8. Rondvraag en sluiting

Indien de tijd het toe laat, zal er een korte pauze zijn rond 21:00 uur.
In elk geval is er na afloop gelegenheid met elkaar na te praten.

Heeft u een vraag met betrekking tot de Openbare Ruimte?

Onder Openbare Ruimte wordt verstaan alles dat betrekking heeft op de openbare weg, verlichting, plantsoenen, verkeersborden enzovoort. Heeft u daar een vraag over of wilt u een gebrek melden, dan kan dat via “Melding maken” op de website van de gemeente Zaanstad.

Het Wijkoverleg Assendelft

Het Wijkoverleg Assendelft wil functioneren als een platform voor de inwoners van geheel Assendelft. En wil in een jaar een of twee keer bij elkaar komen in een Openbare Vergadering. De onderwerpen die daar aan de orde komen, worden in klein comité tezamen met de wijkmanager vooraf besproken o.a. op relevantie.

In de vergaderingen komen allerlei buurtaangelegenheden aan de orde, die niet alleen voor de direct betrokkenen relevant zijn. Voorbeeld daarvan is natuurlijk de discussie over de verbindingsweg A8-A9 en ontwikkelingen rondom het zorgdossier.

U kunt ook zelf onderwerpen aandragen
Tot nu toe hebben enkele organisaties/verenigingen en personen hiervan gebruik gemaakt om de inwoners van Assendelft te informeren over bijzonderheden van hun organisatie of vereniging.

Wilt u als individu iets naar voren brengen of vertellen?
Meld u dan bij ons via onderstaand mailadres.

Wilt u meedenken met ons?
Meld u dan aan via onderstand e-mailadres of op de vergadering zelf.

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar: wijkoverleg.assendelft@outlook.com

Stuur een WhatsApp
Voeg ‘DitisdeZaanstreek.nl’ toe als contact en app nieuws, tips en foto’s naar 06 30 550 075!