dinsdag, juni 18, 2024
Home Zaanstad Krommenie Zomerboodschap van wijkagent Ron Bergman

Zomerboodschap van wijkagent Ron Bergman

KROMMENIE – Vier maanden zijn verstreken sinds het coronavirus ons dagelijks leven ingrijpend veranderde. Een tijd met prachtig voorjaarsweer, maar ook met veel nieuwe opgelegde regels en beperkingen. Ron Bergman, wijkagent van Krommenie, kijkt terug op deze periode. “Dat was en is voor velen nog steeds lastig”, aldus Ron. “Je ziet dat daar waar regels zijn, deze ook soms uitdagen om te overtreden. Pubers staan over het algemeen hierom bekend; zij ontwikkelen zich juist door grenzen te verkennen en soms ook over te gaan.”

Een wijkagent is in zijn dagelijks werk veel op pad om de wijk ‘leefbaar’ te houden. Hij onderzoekt meldingen over sociale problemen zoals huiselijk geweld, kinder- en dierenmishandeling, verwarde personen, ondermijning en drugsoverlast. Zijn taak is naast natuurlijk opsporen, voornamelijk signaleren, adviseren en opvoeden. Hij legt contact, onderzoekt of er sprake is van een zorgelijke of strafbare situatie en grijpt in waar nodig. “Dit doen we vaak met ondersteuning van zorgpartners zoals Veilig Thuis, GGD, Crisisdienst, Jeugdzorg en het Sociaal Wijkteam maar ook met de handhavers van de gemeente Zaanstad”, aldus Ron.

Het ‘opvoeden’ is iets wat een wijkagent niet alleen in gesprekken met jongeren doet, maar zeker ook met volwassenen. “Ik spreek mijn wijkbewoners aan op hun normen en waarden, op de wet én vooral ook op hun eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens. Dat hoeft ook niet, maar we hebben in ieder geval een gesprek en staan met elkaar in verbinding.”

“‘Eigen verantwoordelijkheid nemen’ is wel mijn stokpaardje”, aldus Ron, “sta eens wat vaker stil bij wat je zélf in een bepaalde situatie kunt veranderen door iets te doen of juist níet meer te doen. Dat is meestal meer dan je denkt! In plaats van gelijk naar de ander te wijzen die zich óf moet aanpassen aan jou óf jouw probleem moet oplossen. Daarmee doel ik ook op zelf in actie komen als je iets in je buurt ziet waar je je aan ergert, zorgen over maakt of wat niet door de beugel kan. Wat kun je bijvoorbeeld doen? Vraag eens aan die eenzame buurvrouw of het goed met haar gaat, omdat je je zorgen maakt. Heeft ze al hulp of kan ze hulp gebruiken? Gewoon even contact maken kan van grote betekenis zijn voor mensen die eenzaam zijn of waarvan de gezondheid achteruit gaat. Maar onderneem ook actie als je een verdachte of strafbare situatie ziet: registreer wat je ziet, noteer een kenteken of maak een foto als dat kan en bel direct de politie. Ook als je twijfelt of advies wilt over wat te doen: bel! Nog een voorbeeld: kijk als je ’s nachts toch wakker bent even naar buiten, jouw ogen en oren zijn namelijk 24 uur per dag van onschatbare waarde voor de veiligheid in je buurt. Zonder jouw signalen en meldingen kunnen wij niet in actie komen om bijvoorbeeld een woninginbreker op heterdaad te betrappen en te arresteren. In Krommenie en Assendelft zien we de laatste weken weer een lichte toename van (pogingen tot) inbraken. Zorgen voor veiligheidssloten met kerntrekbeveiliging op je woning is iets wat je zelf kunt doen ter voorkoming van een inbraak.”

Het adviseren van wijkbewoners betekent in de praktijk veelal ‘doorverwijzen naar de instantie die je verder kan helpen’. “Ik merk dat wijkbewoners vaak op zoek zijn naar het juiste loket of instantie. Nog steeds worden wij als wijkagenten regelmatig benaderd voor gevonden voorwerpen, afvaldumpingen, verkeerd geparkeerde auto’s, overlast van hangjongeren, vaaroverlast, gevaarlijke verkeerssituaties, etc. Dit zijn echter allemaal zaken die primair thuishoren bij de gemeentelijke handhaving”, aldus Bergman.

“Verder ervaar ik dat in de vele telefonische en persoonlijke gesprekken met mijn wijkbewoners het veelal gaat over hoe ze in hun ‘eigen kracht’ kunnen komen. Wat kan jezelf doen bij een lastige situatie en vooral hóe doe je dat dan? En ook: wie kan je daarbij misschien helpen of ondersteunen? Vaak is de eerste stap die genomen moet worden een gesprek aangaan over de ongewenste situatie met de betrokken persoon. Dat is best moeilijk, want je kunt worden afgewezen of iemand zou agressief kunnen reageren. Die angst kan je weerhouden om deze stap te zetten. Vaak gaan we van onszelf uit, oftewel hoe zouden wij zelf reageren op iemand die jou aanspreekt op bijvoorbeeld problematisch of tegendraads gedrag? Kunnen wij het zelf incasseren om aangesproken te worden? Daar hebben we allemaal zeker nog wat in te leren denk ik, ikzelf uiteraard ook.”

Tot slot heeft wijkagent Ron Bergman nog een tip voor deze zomer: “hou je ogen en oren open; loop of fiets eens wat vaker een rondje door je wijk en kijk! Zie je iets verdachts of opmerkelijks, wacht dan niet maar bel de politie. Neem altijd je mobiel mee voor 112! Wijkbewoners gaan deze zomer ook weer op vakantie, dat betekent dat hun huis gevoeliger is voor inbraak. Anderen blijven thuis en zullen met mooi weer hun balkon, achtertuin of het vaarwater intensiever gebruiken dan anders. Houd in alle gevallen een beetje rekening met elkaar, je woont niet alleen in de buurt. Maak het niet te gek, te luid of te laat en wees lief voor elkaar.”

Volg Ron Bergman via Twitter Wijkagenten Krommenie (@POL_Krommenie) en/of Instagram @wijkagentenkrommenie

Stuur een WhatsApp
Voeg ‘DitisdeZaanstreek.nl’ toe als contact en app nieuws, tips en foto’s naar 06 30 550 075!
RELATED ARTICLES

Noorderlicht boven Saendelft

ASSENDELFT - Op diverse plekken in Nederland is het noorderlicht waargenomen. Veel mensen, waaronder Dit is de Zaanstreek fotograaf Pascal Fielmich, gingen er op...

Luchtfoto: Nieuwbouw Kreekrijk Assendelft

ASSENDELFT - In het noordwesten van Assendelft wordt het nieuwbouwproject Kreekrijk ontwikkeld. Een nieuwbouwwijk die direct aansluit bij en verweven is met het omliggende...

Luchtfoto: Wonen in de Honigfabriek

KOOG AAN DE ZAAN - De voormalige Honigfabriek aan het Zuideinde is grotendeels gesloopt en maakt plaats voor appartementen. De gevel aan de Zaankant...

Most Popular

Noorderlicht boven Saendelft

ASSENDELFT - Op diverse plekken in Nederland is het noorderlicht waargenomen. Veel mensen, waaronder Dit is de Zaanstreek fotograaf Pascal Fielmich, gingen er op...

Luchtfoto: Nieuwbouw Kreekrijk Assendelft

ASSENDELFT - In het noordwesten van Assendelft wordt het nieuwbouwproject Kreekrijk ontwikkeld. Een nieuwbouwwijk die direct aansluit bij en verweven is met het omliggende...

Luchtfoto: Wonen in de Honigfabriek

KOOG AAN DE ZAAN - De voormalige Honigfabriek aan het Zuideinde is grotendeels gesloopt en maakt plaats voor appartementen. De gevel aan de Zaankant...

Luchtfoto: H. Maria Magdalena (Kalverkerk) ’t Kalf

ZAANDAM - De H. Maria Magdalenakerk, bijnaam "Kalverkerk", is een rooms-katholieke kerk in neogotische stijl. Het is een van de oudste kerken van de...

Recent Comments