zaterdag, juni 22, 2024
Home Zaanstad Assendelft Wijkoverleg in Het Wapen van Assendelft

Wijkoverleg in Het Wapen van Assendelft

ASSENDELFT – Woensdag 19 juni 2019 vanaf 20:00 uur houdt het Wijkoverleg Assendelft een Openbare Vergadering in Het Wapen van Assendelft.

Agenda

 1. Opening en Mededelingen
   
 2. Project Van der Gragt-terrein
  Na de verplaatsing van Bouwbedrijf Van der Gragt is een nieuwe bestemming voor het terrein in beeld. De projectontwikkelaar is gevraagd een toelichting te geven op de plannen. Zorgaanbieder Van Hollant uit Heiloo geeft een toelichting op de plannen m.b.t. het bouwen van een Zorgboerderij met woningen.
   
 3. Ouder worden in uw eigen wijk
  Verteld wordt wat de stand van zaken is rond eventuele nieuwbouw ter vervanging van het huidige Verzorgingshuis Festina Lente en de ontwikkeling van de omgeving van een toekomstig Zorgcentrum/verpleeghuis.
   
 4. Mobiliteit in Assendelft
  Wijkwethouder Slegers geeft de laatste stand van zaken met betrekking tot de te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst zodat ook in Assendelft een goede doorstroming van het verkeer mogelijk is.
   
 5. Wat is Het Lint ?
  Sinds 1 ½ jaar komt ieder kwartaal de uitgave Het Lint in de brievenbus. Helaas niet voor de zgn buitengebieden. Iemand van de redactie komt vertellen wie ze zijn en wat de bedoeling is van het blad.
   
 6. De wijkmanager vertelt over ontwikkelingen in Assendelft
   
 7. Rondvraag en sluiting

Indien de tijd het toe laat, zal er een korte pauze zijn rond 21:00 uur.
In elk geval is er na afloop gelegenheid met elkaar na te praten.

Het Wijkoverleg Assendelft

Het Wijkoverleg Assendelft wil functioneren als een platform voor de inwoners van geheel Assendelft. En wil in een jaar een of twee keer bij elkaar komen in een Openbare Vergadering. De onderwerpen die daar aan de orde komen, worden in klein comité tezamen met de wijkmanager vooraf besproken o.a. op relevantie.

In de vergaderingen komen allerlei buurtaangelegenheden aan de orde, die niet alleen voor de direct betrokkenen relevant zijn. Voorbeeld daarvan is natuurlijk de discussie over de verbindingsweg A8-A9 en ontwikkelingen rondom het zorgdossier.

U kunt ook zelf onderwerpen aandragen
Tot nu toe hebben enkele organisaties/verenigingen en personen hiervan gebruik gemaakt om de inwoners van Assendelft te informeren over bijzonderheden van hun organisatie of vereniging.

Wilt u als individu iets naar voren brengen of vertellen?
Meld u dan bij ons via onderstaand mailadres.

Wilt u meedenken met ons?
Meld u dan aan via onderstand e-mailadres of op de vergadering zelf.

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar: wijkoverleg.assendelft@outlook.com

Stuur een WhatsApp naar DitisdeZaanstreek.nl
Voeg ‘DitisdeZaanstreek.nl’ toe als contact in uw telefoon en app nieuws, tips en foto’s naar 06 30 550 075!

RELATED ARTICLES

Noorderlicht boven Saendelft

ASSENDELFT - Op diverse plekken in Nederland is het noorderlicht waargenomen. Veel mensen, waaronder Dit is de Zaanstreek fotograaf Pascal Fielmich, gingen er op...

Luchtfoto: Nieuwbouw Kreekrijk Assendelft

ASSENDELFT - In het noordwesten van Assendelft wordt het nieuwbouwproject Kreekrijk ontwikkeld. Een nieuwbouwwijk die direct aansluit bij en verweven is met het omliggende...

Luchtfoto: Wonen in de Honigfabriek

KOOG AAN DE ZAAN - De voormalige Honigfabriek aan het Zuideinde is grotendeels gesloopt en maakt plaats voor appartementen. De gevel aan de Zaankant...

Most Popular

Noorderlicht boven Saendelft

ASSENDELFT - Op diverse plekken in Nederland is het noorderlicht waargenomen. Veel mensen, waaronder Dit is de Zaanstreek fotograaf Pascal Fielmich, gingen er op...

Luchtfoto: Nieuwbouw Kreekrijk Assendelft

ASSENDELFT - In het noordwesten van Assendelft wordt het nieuwbouwproject Kreekrijk ontwikkeld. Een nieuwbouwwijk die direct aansluit bij en verweven is met het omliggende...

Luchtfoto: Wonen in de Honigfabriek

KOOG AAN DE ZAAN - De voormalige Honigfabriek aan het Zuideinde is grotendeels gesloopt en maakt plaats voor appartementen. De gevel aan de Zaankant...

Luchtfoto: H. Maria Magdalena (Kalverkerk) ’t Kalf

ZAANDAM - De H. Maria Magdalenakerk, bijnaam "Kalverkerk", is een rooms-katholieke kerk in neogotische stijl. Het is een van de oudste kerken van de...

Recent Comments