maandag, april 15, 2024
Home Zaanstad 'Vervallen bedrijventerreinen worden de woonwijken van de toekomst'

‘Vervallen bedrijventerreinen worden de woonwijken van de toekomst’

ZAANSTAD – De komende twintig jaar verandert MAAK.Noord (Krommenie, Assendelft-Noord en Wormerveer) in een gebied waar het prettig wonen én werken is, met mooie openbare ruimte, veel groen, goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Er komen 5.000 woningen bij met veel aandacht voor het behoud van het industrieel erfgoed zoals elementen van het Meneba- en het Brokkingterrein. Deze transformatie zorgt ervoor dat in 2040 kinderen hier prettig kunnen opgroeien en de bestaande bewoners veilig oud kunnen worden. Met de bijbehorende voorzieningen zoals scholen, winkels, kinderopvang en huisartsen.

5.000 nieuwbouwwoningen toevoegen is alleen mogelijk als Zaanstad tegelijkertijd investeert in de bereikbaarheid en in de kwaliteit van de openbare ruimte. Wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger: “Het bijzondere aan deze conceptvisie is dat er een groot aantal woningen wordt toegevoegd met veel aandacht voor de architectonische kwaliteit van de huizen én voor de openbare ruimte. Er liggen geweldige kansen om vervallen bedrijventerreinen te ontwikkelen naar woonwijken van de toekomst waar mensen graag wonen, werken, sporten en elkaar ontmoeten. Zo willen wij bijvoorbeeld 630 woningen realiseren op het Meneba-terrein. Dat is een prachtplek om te wonen met uitzicht op de Zaan.”

Mooier, leefbaarder én duurzamer

Het uiteindelijke doel van deze gebiedsontwikkeling is dat Zaanstad-Noord de komende 20 jaar mooier, leefbaarder én duurzamer wordt met een versterkte economische basis. Het college streeft ernaar om in het MAAK.Noord-gebied 30% sociale huur, 10 tot 20% middeldure huur en 50 tot 60% duurdere huur en koop te realiseren. Het college heeft kennis genomen van het concept perspectief. Binnenkort bespreekt de gemeente deze conceptvisie met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen uit MAAK.Noord. Daarna wordt het concept– na verwerking van de input uit deze participatieronde – besproken door de gemeenteraad.

Over MAAK.Noord

Dit ontwikkelgebied maakt deel uit van de aanpak in het kader van MAAK.Zaanstad. De gemeente heeft in gesprek met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partners, pand- en gebiedseigenaren, ontwikkelaars en investeerders een conceptvisie opgesteld voor de ontwikkeling van dit gebied richting 2040. Dit conceptperspectief is opgesteld nadat de opgaven en kansen van het gebied geanalyseerd zijn. Het conceptgebiedsperspectief geeft een houvast waaraan ruimtelijke plannen kunnen worden getoetst en geeft richting geeft aan de ambities om de woon- en leefkwaliteit te verbeteren.

MAAK.Zaanstad

Vier gebieden maken deel uit van MAAK.Zaanstad: Noord, Midden, Centrum en Zuid. Binnen deze gebieden werkt de gemeente met de ‘Analyse Perspectief Strategie-aanpak’. Tijdens de analysefase wordt met alle betrokkenen de huidige situatie van het gebied goed in kaart gebracht zodat duidelijk is waar de mogelijkheden voor ontwikkelingen liggen. Vervolgens wordt er een gebiedsperspectief gemaakt. Hierin staan de ambities en uitgangspunten voor het gebied in de toekomst. In de strategiefase wordt uitgewerkt op welke manier het toekomstperspectief gerealiseerd wordt.

Kijk voor meer informatie op: MAAK.Zaanstad.nl

Stuur een WhatsApp
Voeg ‘Dit is de Zaanstreek’ toe als contact en app nieuws, tips en foto’s naar 06 30 550 075!
RELATED ARTICLES

Luchtfoto: Nieuwbouw Kreekrijk Assendelft

ASSENDELFT - In het noordwesten van Assendelft wordt het nieuwbouwproject Kreekrijk ontwikkeld. Een nieuwbouwwijk die direct aansluit bij en verweven is met het omliggende...

Luchtfoto: Wonen in de Honigfabriek

KOOG AAN DE ZAAN - De voormalige Honigfabriek aan het Zuideinde is grotendeels gesloopt en maakt plaats voor appartementen. De gevel aan de Zaankant...

Luchtfoto: H. Maria Magdalena (Kalverkerk) ’t Kalf

ZAANDAM - De H. Maria Magdalenakerk, bijnaam "Kalverkerk", is een rooms-katholieke kerk in neogotische stijl. Het is een van de oudste kerken van de...

Most Popular

Luchtfoto: Nieuwbouw Kreekrijk Assendelft

ASSENDELFT - In het noordwesten van Assendelft wordt het nieuwbouwproject Kreekrijk ontwikkeld. Een nieuwbouwwijk die direct aansluit bij en verweven is met het omliggende...

Luchtfoto: Wonen in de Honigfabriek

KOOG AAN DE ZAAN - De voormalige Honigfabriek aan het Zuideinde is grotendeels gesloopt en maakt plaats voor appartementen. De gevel aan de Zaankant...

Luchtfoto: H. Maria Magdalena (Kalverkerk) ’t Kalf

ZAANDAM - De H. Maria Magdalenakerk, bijnaam "Kalverkerk", is een rooms-katholieke kerk in neogotische stijl. Het is een van de oudste kerken van de...

Luchtfoto: Sloop Meelfabriek Meneba Wormerveer

WORMERVEER – De sloop van de voormalige meelfabriek Meneba Wormerveer (voorheen Wessanen) is in volle gang. Het oude industrieterrein maakt plaats voor het Zaankwartier....

Recent Comments