Home Nieuws De Bieb Oostzaan behoudt kleine collectie kinderboeken

De Bieb Oostzaan behoudt kleine collectie kinderboeken

0
De Bieb Oostzaan behoudt kleine collectie kinderboeken
Foto: Annie Spratt

OOSTZAAN – Naar aanleiding van een motie voor het behoud van een boekencollectie voor kinderen van 0 t/m 4 jaar heeft het college 4.500 euro beschikbaar gesteld voor 240 kinderboeken in de bibliotheekvestiging in de KunstGreep.

Eerder werd bekend gemaakt dat De Bieb Oostzaan gaat moderniseren en dat de ruimte in de KunstGreep anders ingericht wordt. Boeken voor de allerkleinsten zouden niet terug komen in de nieuwe opzet. Door de aangenomen motie blijft er toch een deel van de kinderboekencollectie behouden in de KunstGreep. Daarnaast komt er aanbod op de buitenschoolse opvang en kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. Leesmediaconsulenten van De Bieb ondersteunen structureel de pedagogisch medewerkers en geven advies over het actueel houden van de materialen.

Aanstaande veranderingen

Vanaf januari 2020 gaat De Bieb Oostzaan volwassenen stimuleren om digitaal te lezen. De BiebAcademy biedt trainingen, inloopspreekuren en hulp aan om (digitale) laaggeletterdheid te verminderen. Ook komt er een Informatiepunt voor algemene vragen over (digitale) overheidsdienstverlening.

Daarnaast verhuist de collectie kinderboeken naar basisscholen in Oostzaan, die worden voorzien van een uitleenmeubel en -apparatuur. De Bieb biedt scholen toegang tot een grote collectie leesmaterialen, een digitaal leesbevorderingssysteem en een aan de school toegewezen leesmediaconsulent.

Het voorkomen dat mensen moeite hebben met lezen en/of schrijven, is een belangrijke taak voor De Bieb, zeker nu er veel laaggeletterden bijkomen in Nederland. De Bieb in Oostzaan richt zich daarom meer op het vergroten van de leesvaardigheid van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd en verhogen van (digitale) geletterdheid van mensen die een taalachterstand hebben of digitale vaardigheden missen.

Stuur een WhatsApp
Voeg ‘DitisdeZaanstreek.nl’ toe als contact en app nieuws, tips en foto’s naar 06 30 550 075!