zaterdag, juni 22, 2024
Home Oostzaan Meer aandacht voor natuur en inwoners bij plannen Twiske

Meer aandacht voor natuur en inwoners bij plannen Twiske

OOSTZAAN – Maandagavond heeft de gemeenteraad van Oostzaan de ideeën en ambities besproken die het college heeft met recreatiegebied ’t Twiske. Extra aandachtspunten hierbij zijn: meer aandacht voor natuurwaarden en meer betrokkenheid van inwoners en belangengroepen.

Rob Monen, wethouder Oostzaan: “In Oostzaan zijn we redelijk eensgezind over het feit dat natuur belangrijk is. En dat we rekening houden met de natuurwaarden in het Twiske wanneer er plannen zijn. We willen dat het recreatieschap Twiske-Waterland laat zien hoe zij precies die balans tussen natuur en recreatie vorm gaat geven, samen met onze inwoners.”

Meer aandacht voor de natuur

De raadsleden willen vooral dat het recreatieschap beter toelicht hoe zij natuurwaarden zal bevorderen en versterken en op welke wijze biodiversiteit verbeterd wordt. De meeste raadsleden willen dat het Natura 2000 beheerplan als uitgangspunt wordt gebruikt. De raad wil dat bij de uitbreiding van bestaande activiteiten eveneens een natuurtoets plaatsvindt.

Festivals en overnachtingen

De gemeenteraad is van mening dat festivals buiten het broedseizoen om moeten plaatsvinden.
Net als Landsmeer is de raad van Oostzaan van mening dat Welcome to the Future niet moet worden uitgebreid naar een meerdaags festival met overnachting(en). Een aantal partijen vindt dat kleinschalige overnachtingen, met respect voor de natuur, mogelijk moet zijn. De gemeenteraad zal hierover een beslissing nemen wanneer de resultaten van de natuurtoets beschikbaar zijn. Naar verwachting is dit begin 2020.

Betrekken van inwoners en belangengroeperingen

Ook vindt de gemeenteraad dat inwoners en belangengroeperingen meer en eerder betrokken moeten worden bij de totstandkoming van het ambitiedocument en voor besluitvorming plaatsvindt. En dat deze input ook meegenomen moet worden bij de definitieve besluitvorming.

Bron: Gemeente Oostzaan

Stuur een WhatsApp
Voeg ‘DitisdeZaanstreek.nl’ toe als contact en app nieuws, tips en foto’s naar 06 30 550 075!
RELATED ARTICLES

Noorderlicht boven Saendelft

ASSENDELFT - Op diverse plekken in Nederland is het noorderlicht waargenomen. Veel mensen, waaronder Dit is de Zaanstreek fotograaf Pascal Fielmich, gingen er op...

Luchtfoto: Nieuwbouw Kreekrijk Assendelft

ASSENDELFT - In het noordwesten van Assendelft wordt het nieuwbouwproject Kreekrijk ontwikkeld. Een nieuwbouwwijk die direct aansluit bij en verweven is met het omliggende...

Luchtfoto: Wonen in de Honigfabriek

KOOG AAN DE ZAAN - De voormalige Honigfabriek aan het Zuideinde is grotendeels gesloopt en maakt plaats voor appartementen. De gevel aan de Zaankant...

Most Popular

Noorderlicht boven Saendelft

ASSENDELFT - Op diverse plekken in Nederland is het noorderlicht waargenomen. Veel mensen, waaronder Dit is de Zaanstreek fotograaf Pascal Fielmich, gingen er op...

Luchtfoto: Nieuwbouw Kreekrijk Assendelft

ASSENDELFT - In het noordwesten van Assendelft wordt het nieuwbouwproject Kreekrijk ontwikkeld. Een nieuwbouwwijk die direct aansluit bij en verweven is met het omliggende...

Luchtfoto: Wonen in de Honigfabriek

KOOG AAN DE ZAAN - De voormalige Honigfabriek aan het Zuideinde is grotendeels gesloopt en maakt plaats voor appartementen. De gevel aan de Zaankant...

Luchtfoto: H. Maria Magdalena (Kalverkerk) ’t Kalf

ZAANDAM - De H. Maria Magdalenakerk, bijnaam "Kalverkerk", is een rooms-katholieke kerk in neogotische stijl. Het is een van de oudste kerken van de...

Recent Comments